Present continus future arrengements:
I am doing next time

Et parla en present d'una cosa que segur pasarà en un futur pròxim.
Ho farè properament.